Напрямки допомоги у рамках Програми

1

Прозорість даних

  • Моніторинг земельних відносин:

Збір даних на рівні областей та районів - Програмне забезпечення для автоматизації збору даних – Створення спеціального порталу для загального доступу до даних

  • Економічний аналіз:

Підтримка розробки та реалізації основних кроків земельної реформи - Моделювання економічних результатів різних сценаріїв її запуску та реалізації - Сприяння політичному діалогу на основі фактичних даних

2

Повні й коректні дані Земельного кадастру та Реєстру прав

  • Підтримка виправлення помилок у Кадастрі:

Оцифровка планів приватизації - Доповнення даних Кадастру історичною інформацією - Розробка методології для усунення системних помилок – Пропозиції щодо удосконалення процедур для виправлення.

  • Підтримка реєстрації державних та комунальних земель

  • Підтримка реєстрації адміністративних меж

3

Ефективне управління земельними ресурсами

  • Аналіз фактичного використання земель:

Дистанційне зондування с/г земель (супутниковий моніторинг): дані про їх фактичне використання для території всієї України - Розробка та запровадження геопорталу для оприлюднення даних - Розробка методології ефективного управління земельними ресурсами (для ОТГ)

  • Доступ до правової допомоги для землевласників та землекористувачів:

Система SMS-попередження власників про зміни в даних щодо ділянки - Розширення можливостей безкоштовної юридичної підтримки

  • Підтримка вдосконалення нормативно-правової бази у сфері земельних відносин:

Спрощення процедур реєстрації та ін. у сфері земельних відносин для скорочення часу та витрат, пов’язаних із ними, ін.

Ukrainian