Про Проект

Проект «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні» створений з метою зміцнення спроможності центральних органів виконавчої влади розробляти державну політику в галузі сільського господарства та земельних відносин, яка ґрунтується на фактичних даних та результатах економічного аналізу.  З цією метою Проект підсилює аналітичну складову процесу реформ та сприяє забезпеченню центральних органів влади та суспільства актуальними й достовірними даними про стан земельних відносин завдяки створенню Системи моніторингу земельних відносин в Україні, проведенню аналітичних та академічних досліджень.

Проект фінансується Світовим банком. Здійснюється у співпраці 15-х державних установ, міжнародних та українських недержавних організацій. Їх представники увійшли до Керівного комітету, який затверджує пріоритетні напрямки діяльності Проекту, а також до робочих груп з Моніторингу земельних відносин та інших напрямків діяльності. Виконавець Проекту – МГО Київський Економічний Інститут (КЕІ) при Київській Школі Економіки.

Головними продуктами, створеними у результаті реалізації Проекту, є: (1) Аналітичні записки із тематики, необхідної органам влади для ухвалення рішень у земельній та аграрній сферах. Аналітика враховує світовий досвід та надає оцінку доцільності його застосування в Україні.  (2) Система моніторингу земельних відносин в Україні, яка інтегрує всі існуючі показники щодо стану земельних ресурсів, їх використання та земельної реформи. Для запровадження Моніторингу у рамках Проекту відбувається активна співпраця із профільними органами виконавчої влади. (3) Проведення експертних обговорень, презентацій та публікацій у ЗМІ за результатами аналітичної роботи та Моніторингу. (4) Дистанційне зондування землі (ДЗЗ) – вивчення можливостей його застосування на замовлення державних установ в Україні.

Ukrainian