Про Програму

Програма Land Transparensy – продовження системної підтримки земельної реформи в Україні міжнародними партнерами. Світовий банк сприяв створенню Державного земельного кадастру (2003-2013), розробці першої і найбільш повної бази даних про земельні відносини «Моніторингу земельних відносин в Україні» (2015-2017), а також підтримував аналітичну роботу у сфері земельних відносин та агросектору. ЄС розвиває напрямок підтримки фермерських господарств та сприяє розвитку децентралізації.

Міжнародна донорська спільнота готова підтримувати Україну у становленні прозорого та ефективного управління земельними ресурсами.

Ресурс агросектору України

Українські землі – один із найбільших ресурсів для розвитку економіки країни та добробуту її громадян. В Україні понад 40 млн га сільгоспземель, у тому числі – найбільший запас орних земель у Європі – 33 млн. га. У Франції таких земель 18 млн. га, у Німеччині – 12 млн. га, у Польщі – 11 млн. га. Україна також має 1/3 світових запасів чорноземів. Але додана вартість сільського господарства в Україні на 1 гектар ріллі складає лише дещо більше $400, тоді як у Польщі – $1100, у Франції – $2500. Хоча ані Польща, ані Франція не мають настільки родючих грунтів і настільки значних за площею земельних ресурсів, як Україна. Низька додана вартість у с/г виробництві призводить до щорічного недоотримання Україною приблизно $8 мілрд від експортних надходжень.

За оцінками Світового банку, запровадження ринку землі може додати до зростання українського ВВП вже у перший рік додаткові 1,6%. Збільшення продуктивності агросектору на 30% дало б збільшення ВВП на 4,4% через п’ять років та 12,5% – через десять. Для реалізації такого потенціалу потрібні інвестиції – а вони неможливі за відсутності ліквідних і прозорих прав на землю та кращого бізнес-середовища.

Сьогодні, через відсутність конкуренції за землю та, як наслідок, занижену ціну оренди, українські дрібні землевласники, багато з яких пенсійного віку, отримують лише 10-20% доходів від оренди землі, порівняно з її потенційною вартістю.

Більш ефективне управління земельними ресурсами здатне збільшити доходи бюджетів місцевих громад мінімум до $150 млн з нинішніх $617 тис – тобто майже у 250 раз. Цей розрахунок демонструє потенціал тільки державних та комунальних земель, тобто лише 1/4 частини українських сільгоспземель.

Головні проблеми

Відсутність ринку землі, необліковані землі у Державному земельному кадастрі, складні процедури реєстрації та випралвення помилок у Кадастрі та Реєстрі прав на нерухоме майно та повязані з цим корупційні ризики, – фактори, які знижують зацікалвеність інвесторів в українських землях.

Створення прозорих земельних відносин, надійний захист прав власників, спрощення процедур суттєво збільшать обсяги інвестицій у землю. А це вплине на наповнюваність бюджетів (як державного, так і місцевого), розвиток фермерських господарств, створення робочих місць у сільській місцевості, підвищення якості життя на сільських територіях.

Таким чином, окрім запуску ринку землі, Україні потрібно вибудовувати цілісну систему прозорого та сучасного управління земельними ресурсами. Це означає, що потрібно забезпечити повну інвентаризацію земельних ресурсів у Кадастрі та виправлення наявних в ньому помилок. Неповна інформація та помилки створюють простір для корупції, рейдерства та також стримують інвестиції в агросектор. Потрібно забезпечити відкритість та прозорість даних в земельній сфері, адже будь-яке політичне чи інвестиційне рішення може бути зваженим та обгрунтованим, коли воно базується на максимально повних, достовірних, різнобічних даних, чого не можливо досягти без їх відкритості для будь-якого користувача. Необхідно спростити процедури, які забезпечують функціонування земельних відносин, – реєстрацію ділянки у Кадастрі, реєстрацію прав на неї, а також дії, пов’язані із орендою, купівлею-продажем землі, виправленням помилок в інформації щодо ділянки, тощо.

Складові ефективного управління земельними ресурсами

 1. Прозорість даних про землі і земельні відносини дає можливість виконувати публічний контроль, який убезпечує громади та державу від корупції у розпорядженні їхньою землею, а приватних власників – від рейдерства.
 2. Повний і коректний облік земель дозволяє: знати, які саме землі і скільки є в розпорядженні держави/ громад / громадян; захищати права власності на землю; убезпечувати громади від конфліктів з приватними власниками та орендарями їх земель (наприклад, через «накладки» у Держгеокадастрі), полегшує створення малих і середніх фермерських господарств, є необхідною умовою для кредитування банками аграрного сектору; спрощує доступ агровиробникам до фінансів та стимулює створення доданої вартості; сприяє створенню робочих місць та підвищенню рівня життя у сільській місцевості, підвищує потенційну вартість землі у разі запуску ринку земель.
 3. Аналіз фактичного використання земель дозволяє визначати, наскільки ефективно використовуються ці землі, з якою продуктивністю і хто отримує прибуток від їхнього використання, яким є вплив використання земель на довкілля. Це також дозволяє збільшити економічну віддачу кожній окремій громаді від використання її земель.
 4. Спрощення процедур у сфері управління земельними ресурсами зменшують корупцію, прискорюють ділову активність у земельній сфері, а доступ громадян до правової допомоги, а також використання цифрових можливостей для виявлення помилок та оповіщення власників земельних ділянок про зміни даних у реєстрі допомагає зменшувати ризик зловживань та незаконних маніпуляцій із їхніми землями.

 

Land Transparensy для розвитку ефективного управління земельними ресурсами

Що передбачає Програма

 • Сприяти створенню «ідеального кадастру» через підвищення точності даних та виправлення існуючих помилок
 • Спростити процедури реєстрації землі та виправлення помилок
 • Встановити і відобразити в Кадастрі кордони адміністративно-територіальних одиниць (населених пунктів, районів).
 • Створити та підтримати інструменти для забезпечення прозорості даних земельних відносин. (портал «Моніторингу земельних відносин», реєстрація цін, створення геопорталу з даними Програми, публічність даних Дистанційного зондування)
 • Створити базу даних щодо використання земель на регіональному рівні (через засоби дистанційного зондування)
 • Надати практичну допомогу місцевим громадам у впорядкуванні інформації про їх землі
 • Забезпечити економічний аналіз задля активізації політичного діалогу на основі фактичних даних
 • Розробити інструменти для посилення захисту прав землевласників та місцевих громад (SMS-маяки; надання спеціальної підготовки для адвокатів та консультування громадян).

 

Очікувані результати

 • збільшення економічної віддачі від використання земель
 • створення робочих місць; економічне зростання громад
 • створення умов для максимально ефективного використання землі як активу після запровадження ринку землі: – громадянами, – державою, – місцевою владою.

Наслідок цього: зростання добробуту: – громадян-власників землі, – місцевих громад, – держави

Ukrainian