27 та 28 травня відбувся тренінг для журналістів

«Відкриті дані та супутникові технології: можливості для журналістів, що працюють з аграрною й земельною тематикою»

Дистанційне зондування землі. Україна значно поступається іншим країнам, зокрема з ЄС, в питанні врожайності та прибутковості аграрного сектору. Серед головних причин – ігнорування кліматичних особливостей, стану грунтів, недосконала державна політика щодо підтримки с/г виробників; недотримання сівозмін, що призводить до виснаження грунтів. У країнах ЄС та Північної Америки ці проблеми вирішують за допомогою супутникового моніторингу.

Ця технологія є доступною – космознімки можна знайти безкоштовно у відкритому доступі. Вони оновлюються кожні 5-6 днів і дають великий обсяг різноманітної інформації як на поточний момент, так і в динаміці (якщо вести такі спостереження) – про вирубку лісів, площі посівів різноманітних культур, фактичне використання державних земель, комерційну забудову заповідних територій, напрямки розростання агломерацій, стан повітря, кліматичні зміни, кількість врожаїв на рік, стан іригаційних систем, осередки пожеж, площі вимерзання озимини та ін., а також дозволяють прогнозувати врожаї.

Супутниковий моніторинг використовується в Україні лише комерційними установами; для потреб державних установ її уперше використано у рамках Програми Світового банку та ЄС «Підтримка прозорого управління земельним ресурсами» – у пілотному режимі. Розробляється методика використання, яку буде запропоновано уряду.

Використання відкритих даних. В Україні існує декілька відкритих баз офіційних даних. Вони дозволяють будь-якій людині самостійно аналізувати ситуацію у сфері земельних відносин та аграрному секторі. Найбільш повною базою даних про земельні відносини є «Моніторинг земельних відносин», створений у рамках Проекту Світового банку. 65 показників систематизовано за тематикою, що може бути використано журналістами для підготовки публікацій, створення діаграм та інфографік.

Ефективне управління земельними ресурсами. Підвищення ефективності управління земельними ресурсами в Україні є необхідною умовою для економічного зростання. Головними напрямками реформи є (1) функціонування ринку землі (що включає, зокрема, запуск ринку купівлі/продажу с/г земель, створення фінансових інструментів та удосконалення механізмів підтримки кредитування), (2) ефективний Земельний кадастр в Реєстр прав на нерухоме майно, (3) інституційну основу (зокрема, запровадження єдиної системи управління земельними ресурсами), (4) прозорість та покращення надання послуг, (5) удосконалення розпорядження державними землями та децентралізація.

Ukrainian