Рейтинг регіонів: Методика і Звіт

Оцінка стану земельних відносин для міст та районів України

Індекс стану земельних відносин – інноваційний інструмент для оцінки стану земельних відносин та динаміки їх реформування у районах і містах України, розроблений у рамках Проекту «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні».

Спирається на сучасні світові практики управління земельними відносинами та науково обґрунтовану методологію. Розрахунок базується на офіційних даних державних органів (Держгеокадастру, Мінюсту, Фіскальної служби, Державної служби статистики та Державної судової адміністрації). Дає можливість оцінювати ефективність управління земельними ресурсами, інвестиційну привабливість областей/міст/районів, рівень корупції у земельній сфері, внесок кожного району та міста у реформи, а також слугувати індикатором прозорості роботи органів влади адміністративно-територіальних одиниць у сфері земельних відносин та визначати пріоритетні напрямки їх удосконалення на центральному та місцевому рівні.

Індекс та визначений на його основі Рейтинг стану земельних відносин дають змогу оцінити ситуацію для 564 адміністративно-територіальних одиниць України: 124 міст обласного значення та 440 районів.

Наведені нижче дані є результатом пілотного проекту, здійсненого на базі Моніторингу земельних відносин, який відображає інформацію станом на початок 2016 року.

Download PDF

English